Tłumacz języka migowego

Dla naszych niedosłyszących lub głuchych klientów przygotowaliśmy usługę, która umożliwia efektywną komunikację. Osoba niedosłysząca łączy się z tłumaczem języka migowego, który przekazuje informację naszemu pracownikowi lub doradcy. W ten sposób nasz klient uzyska fachową poradę, jak i zostanie dobrze obsłużony.